Faith, renewed

เพิ่งตามเก็บดูภาพการถ่ายทอดช่วงที่พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จพิธีมิสซาใหญ่ และที่อัสสัมชัญ กับที่เสด็จไปสามพราน

1984

พระสันตะปาปาพระองค์หนึ่งเสด็จเยือนประเทศไทย เวลานั้นไม่รู้หรอกว่า “โป๊ป” คือใคร

หลายปีต่อมาถึงได้รู้ว่า โป๊ป ที่มาเมืองไทย คือ พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

2 เมษายน 2005

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 สิ้นพระชนม์ ระหว่างดูข่าวทางทีวี มีเรื่องราวต่าง ๆ ของพระองค์ หนึ่งในนั้นคือคำพูดของพระองค์วันก่อนหน้าที่ว่า “I have sought you. Now you have come to see me. I thank you.”

ได้ยินแล้วรู้สึกเหมือนพระองค์กำลังพูดกับเรา รู้สึกเหมือนพระองค์เรียกหา … จนถึงวันนี้ กับความเชื่อที่มี เข้าใจได้ว่า พระเจ้าเรียกหาเรา ผ่านองค์พระสันตะปาปา

20-23 พฤศจิกายน 2019

35 ปี หลังจากที่พระสันตะปาปาพระองค์ก่อนเสด็จมาไทย
15 ปี หลังจากที่ “ได้ยิน” เสียงเรียก ตัดสินใจขอเรียนคำสอน

พระสันตะปาปาอีกองค์ พระสันตะปาปาฟรานซิส ได้เสด็จมาย้ำเตือนให้มั่นใจ ให้เข้มแข็งในความเชื่อ แบ่งปันความรัก ความเมตตา รื้อฟื้นความรู้สึกที่เคยมีเมื่อหลายปีก่อน

“Brothers and sisters, do not be afraid to welcome Christ and accept his power.”

Saint John Paul II

ขอบคุณพระเจ้า