15 วัน…

15 วันผ่านไป …

ฉันเคยคิดว่ารู้เรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวพอสมควร ทั้งที่ฟังคำบอกเล่าจากพ่อแม่ เห็นจากข่าว ภาพยนตร์สารคดี และอ่านหนังสือบันทึกประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

15 วันนี้ ได้รู้อีกหลายเรื่อง

ข้าว ปลา อาหาร ผัก ผลไม้ ขนม แม้กระทั่งน้ำมันรถที่เติม ๆ ใช้อยู่ ล้วนมีที่มาจาก “วังสวนจิตรฯ” (และ/หรือ วังไกลกังวล พระตำหนักในภาคต่าง ๆ) จากการทดลองของพระองค์

หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ หลายแห่งเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระองค์ว่า ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนก่อน ต้องเร็ว (รอระบบราชการไม่ได้ -ตั้ง-> มูลนิธิ) แก้แล้วก็ค่อยหาทางป้องกันไม่ไห้เกิดปัญหาอีก ปัญหา เหตุการณ์ วิกฤติ และอีกหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถูกมองเห็น ถูกพูดถึง ถูกตั้งคำถาม มานานมากแล้ว หลายเรื่องตั้งแต่ฉันยังไม่เกิด พระองค์ทรงเตือน ทรงให้คำแนะนำไว้แล้ว แต่ในเวลานั้น ไม่ได้มีใครให้ความสนใจจริงจัง

15 วันที่ผ่านมา

ฉันรู้สึกว่า ฉันยังรู้ไม่พอ ฉันอยากรู้อีก ฉันอยากเห็นภาพพระองค์ทรงงานอีก อยากได้ยินพระราชดำรัสของพระองค์อีก ฉันมั่นใจว่า มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันยังเรียนรู้ได้จากภาพประวัติศาสตร์เหล่านั้น ฉันรักพระเจ้าอยู่หัว

???