น้ำท่วมกรุงเทพ

น้ำท่วมกรุงเทพ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้ว่าฯ
น้ำท่วมกรุงเทพ ปัญหาอยู่ที่ “คนกรุงเทพ”
(และคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่กรุงเทพ)

ขยันสร้างอาคารบ้านเรือน จนกีดขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก

ขยันทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง จนเกิดการอุดตัน ทำให้นำ้ไหลไปไหนไม่ได้
ขยันขับรถจนเกินจำเป็น จนสร้างมลภาวะ ทำให้อากาศผิดปกติ พายุรุนแรง

น้ำท่วมกรุงเทพ ผู้ว่าฯ แก้ไม่ได้
น้ำท่วมกรุงเทพ “คนกรุงเทพ” ต้องแก้ที่ตัวเอง

นะ :)