Politicians and Responsibility

สิ่งที่เกิดขี้นทางการเมืองวันนี้ ไม่มีประเด็นให้ต้องเยาะเย้ยใคร

แต่เป็นสิ่งเตือนว่า นักการเมืองควรทำอะไรตรงไปตรงมา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญ ควรทำเพื่อประโยชน์ชาติ ไม่ใช่เข้าไปมีตำแหน่งเพื่อหากินให้ตัวเอง

ส่วนพวกกองเชียร์ ถ้าเขาทำผิด ก็ควรบอกเขาว่าอย่าทำผิด ไม่ใช่หลับหูหลับตาเชียร์

อภิสิทธิ์ทำอะไรก็ผิดหมด ชินวัตรทำอะไรก็ดีหมด ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น อภิสิทธิ์ หรือ ชินวัตร ถ้าทำผิด ทำไม่ดี ทุจริต ก็ต้องรับผิดชอบ