สุดแต่น้ำพระทัย

สุดแต่น้ำพระทัยพระองค์ คำนี้ยังคงอ่อนหวาน เมื่อข้าฯ ต้องผ่านเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจ แต่เหนือกว่านั้น เพราะข้าฯ เชื่อมั่นและไว้ใจ ในพระเมตตา และพระปรีชาญาณ

จะกี่ครั้งที่ข้าฯ กลับมามองดูชีวิตและความเป็นไป ทุกครั้งข้าฯ พบลำพังข้าฯ เองแสนธรรมดาไม่มีอะไร แต่เป็นพระองค์ เป็นพระองค์ทรงทำให้ข้าฯ มั่นใจ และให้ข้าฯ เห็นว่าข้าฯ ควรเป็นอะไร

บ่อยครั้งชีวิตก้าวเดินเผชิญลำบากยากเกินกำลัง แต่แล้วทุกครั้งยังมีพระพรช่วยเหลือเกื้อกูลเพิ่มพูนทุกคราว และเป็นพระองค์ เป็นพระองค์ทรงทำให้ข้าฯ รู้ว่า ผู้หว่านด้วยน้ำตา จะเก็บเกี่ยวด้วยความยินดี

(ภัศม์)