Dio Gratias

ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี สำหรับสิ่งดีดีที่พระประทาน น้ำพระทัยพระเจ้าเนาเนิ่นนาน มีพระหรรษทานอุดม มอบความวางใจให้พระทุกกรณี พร้อมตั้งใจดีจะพลีชีวัน ตอบแทนความรักที่พระให้นั้น รักที่ไม่มีวันจืดจาง