Divine Providence - พระญาณสอดส่อง

Divine Providence หรือบางครั้งอาจได้ยินคำว่า Divine Intervention หรือภาษาไทยแปลว่า พระญาณสอดส่อง หรือ พระญาณเอื้ออาทร เป็นคำที่แสดงถึงความห่วงใยของพระเป็นเจ้าต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์จะทรงจัดหาสิ่งที่เหมาะสมให้แก่เราเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หลายครั้งสิ่งที่พระองค์มอบให้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ แต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา ณ เวลานั้น ๆ และสิ่งที่พระองค์มอบให้อาจไม่ใช่สิ่งของ เงินทอง หรือโชคลาภ แต่พระองค์จะทรงมอบ “โอกาส”

ตัวอย่างส่วนตัวที่เห็นชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือกิจการร้านค้าที่ทำอยู่ไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่คาดหวัง ในขณะที่กำลังท้อใจนั้น คุณคนเขียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเขียนเวบไซต์ ซึ่งเป็นงานอีกอาชีพหนึ่งโดยที่ไม่ได้ใส่ใจคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนกระทั่งเมื่อคืนพอได้ทบทวนก็เห็นว่า ในจังหวะที่ร้านกำลังอยู่ในช่วงติดขัด แต่เราก็บังเอิญมีงานอีกอย่างที่เราถนัดมาให้ทำ ซึ่งถ้าคิดดี ๆ แล้ว ถ้าร้านขายดี ๆ คุณคนเขียนก็จะไม่มีโอกาสได้ทำงานนี้เลย เพราะจะต้องใช้เวลาในการช่วยดูแลลูกค้า ที่สำคัญงานเขียนเวบนี้ก็เข้ามาในจังหวะนี้พอดี โดยที่ไม่ได้ตั้งใจมองหา

พระเป็นเจ้าไม่ได้ส่งลูกค้าให้มาที่ร้านเยอะ ๆ แต่พระองค์ส่ง “โอกาส” ในการทำงานอีกอย่างที่ถนัดมาให้ ถ้าหากว่าวันนั้นคุณคนเขียนขี้เกียจและตัดสินใจไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ ทุกวันนี้คุณคนเขียนก็คงจะได้แต่นั่งเฝ้ารอลูกค้าอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย

คุณคนเขียนระลึกย้อนไปถึงสมัยที่เรียนคำสอนกับพ่อวีระ (ปัจจุบัน พระคุณเจ้าวีระ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่) จำได้คร่าว ๆ พ่อเคยบอกว่า “พระญาณสอดส่องหมายความว่า พระเป็นเจ้าทรงมีแผนการสำหรับเราทุกคนอยู่แล้ว และจะทรงดูแลเราเสมอ เมื่อเรารู้จักพระญาณสอดส่องของพระเจ้าแล้ว เราควรไว้วางใจในความรักของพระองค์ วางทุกอย่างในพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่ต้องวิตกกังวลกับสิ่งใด ๆ และทำกิจการ(ทำงาน ใช้ชีวิต)ของเราในทางที่ถูกที่ดีตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ แล้วเราจะไม่ขัดสนเพราะพระองค์จะทรงจัดหาให้เราเสมอ”

พระเจ้าจะนำเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด ข้ามเขาเงาอันตราย เราไม่ต้องกลัวอะไร พระเจ้าจะนำเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด ความรักและความดีงาม ติดตามเราทุกวันไป เราอยู่ในน้ำพระทัย ของพระองค์

(สดุดี 23)

ความเชื่อและไว้วางใจในพระญาณสอดส่องจะช่วยชี้ทางและเตือนสติให้เราใช้ชีวิต และก้าวเดินไปได้อย่างเหมาะสม