"ตัดใจ"

ส่วนหนึ่งจากจดหมายถึงพระสังฆราช หยิบมาแบ่งให้อ่านครับ

พูดถึงมิสซาวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ช่วงหนึ่งพ่อสานิสก็ได้เล่าถึงการทำเครื่องหมายกางเขนที่หน้าผาก ปาก และหน้าอก ก่อนฟังพระวรสาร เรื่องนี้จำได้พ่อบอกไว้ว่า เราทำเครื่องหมายกางเขน “เพื่อขอให้เราเข้าใจพระวาจาที่จะได้รับฟัง ประกาศพระวาจาต่อไปได้อย่างดี และขอให้พระวาจาอยู่ในใจ (จำได้)” แต่อาทิตย์ที่ผ่านมา พ่อสานิสเปรียบเทียบ(สัญลักษณ์)กางเขน เป็นเสมือนการเตือนให้เรา “ตัดใจจากสิ่งไม่ดี” และให้ความหมายของการทำเครื่องหมายกางเขนที่หน้าผาก ปาก และหน้าอกว่า “ให้เราตัดใจจากการคิดไม่ดี พูดสิ่งไม่ดี และจดจำสิ่งที่ไม่ดี” เป็นอีกมุมคิดหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีครับ

ข้อคิดนี้ ใช้ได้กับทุกคน ทุกศาสนา