นึกเรื่องการเมือง อยู่ดีๆ ก็นึกไปถึงสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ที่อเมริกา แล้วก็นึกเลยไปถึงสุนทรพจน์ของ ปธน. อับราฮัม ลินคอล์น

คงต้องไปแย่งกันเองว่า government of the people, by the people, for the people จะมาจากพรรคไหน

Gettysburg จบไปนานแล้ว แต่ที่นี่คงเพิ่งเริ่มได้ไม่นาน และตอนจบก็ยังไม่มีวี่แวว