ใครทำลายระบอบประชาธิปไตย? #AntiThaksinAmnesty

ตำราเค้าว่า ประชาธิปไตย แบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 สถาบัน นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ทั้ง 3 สถาบันมีหน้าที่หลักของตัวเอง และทำงานถ่วงดุลย์กันไป

วันนี้ บริหาร (อย่าเหนียมอายว่าไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลกันเลย) และ นิติบัญญัติส่วนหนึ่ง กำลังจะปู้ยี่ปู้ยำ “ระบอบประชาธิปไตย” ที่เขาถวิลหากันเหลือเกิน ด้วยการล้มล้างคำตัดสินของฝ่ายตุลาการ โดยอาศัยการเป็นเสียงข้างมาก ดันทุรังผ่านกฎหมาย “ล้างผิด” โดยอาศัยคำว่า “ปรองดอง” เป็นตัวบังหน้า

เพิ่งรู้ว่า คนที่อ้างว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เขาทำกันแบบนี้

ใครก็ตามที่เสนอกฎหมายที่นำไปสู่การพลิกคำพิพากษาศาล โดยเฉพาะเป็นคำพิพากษาที่มีผู้แก้กฎหมายเป็นจำเลย คนผู้นั้นคือผู้ที่กำลังย่ำยีระบอบประชาธิปไตย

Source: Korn Chatikavanij