ใกล้วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ระลึกถึงเนินหัวกะโหลก (Golgotha) ที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน …

Made with Paper