ตั้งแต่หันกลับมาใช้ command-line รู้สึกได้ชัดว่าได้ผลงาน (output) เร็วกว่าใช้ GUI พอสมควร แต่มี่สำคัญกว่าคือ แทนที่จะต้องใช้สมองคิดว่าต้องเอาเมาส์ไปกดที่ไหน กลายเป็นต้องใช้สมองคิดว่า ต้องเขียนคำสั่งยังไง ทำให้ได้รื้อฟื้นความรู้เก่าเก็บหลายอย่างที่ลืมไปแล้วว่าเคยรู้ … ดีจริง