แบกกางเขน มันไม่เคยง่ายดาย มันคืองานยิ่งใหญ่ ที่พระองค์มอบไว้ให้เรา พรุ่งนี้ ร้อนหรือจะเหน็บหนาว ทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกาย

เพลง ก้าวต่อไป