ถ้ามองไปบนฟ้า บอกไม่ได้เลยว่าเรากำลังมีปัญหากันอยู่ …