อันสืบเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าส่วนกลางของหมู่บ้านอย่างไม่มีเหตผล จาก 55 บาท เป็น 85 บาท ผู้อาศัยส่วนหนึ่งจึงทำจดหมายถึงกรรมการหมู่บ้านเพื่อขอคำอธิบาย แต่นอกจากจะไม่มีคำอธิบายแล้ว ยังกลับมีจดหมายข่มขู่อีกต่างหาก … เหมือนคุยกับเด็กประถม -“-

หมายเหตุ: ข้อเรียกร้องถึงกรรมการฯ มี 2 ข้อ

  1. ขอรายละเอียดทางบัญชีทั้งหมดของหมู่บ้าน ตั้งแต่เริ่มมีคนเข้ามาอยู่อาศัย (ประมาณ 2 ปี)
  2. ระงับการต่อสัญญาบริหารหมู่บ้านแบบระยะยาว (1 ปี) โดยให้ทำสัญญาระยะสั้นไปก่อนถ้าจำเป็น