ประชุมหมู่บ้าน … 2 ครั้งที่ผ่านมา ยังไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิต คราวนี้ก็ไม่คาดหวัง :)