สั่งได้อยู่แล้ว!

อ่านบทความของคุณกอร์ปศักดิ์จนเกือบจบ มาสะดุดตรงย่อหน้าเกือบสุดท้าย

ถามว่า……จะขึ้นค่าแรงอย่างไรเพราะคณะกรรมการไตรภาคีอาจไม่เห็นด้วย

ตอบว่า……เมื่อเราเป็นรัฐบาล เราสั่งได้อยู่แล้ว!

ต้องบันทึกเอาไว้ ด้วยความประทับใจ!

(จะไม่แปลกใจเลย ถ้า รมต คลัง ไม่ได้ชื่อ สุชาติ)