ท้องฟ้าหลังปิดหีบเลือกตั้ง ไม่ต่างอะไรจากอารมณ์ ณ ตอนนั้นที่ได้ยินข่าวผลสำรวจ