iPhone แอบจำตำแหน่ง!

อันสืบเนื่องมาจากข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการมีคนไปเขียนโปรแกรม (iPhone Tracker สำหรับอ่านค่าข้อมูลของตำแหน่ง (coordinate) ที่เครื่อง iPhone ได้ผ่านไป พร้อมกับ sync เป็น backup ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนั้น

เป็นข่าวใหญ่โตสำหรับคนบางกลุ่มที่ว่า “เอ๊ะ Apple แอบเก็บข้อมูลอีกแล้ว!”

… มีหรือคุณคนเขียนจะไม่ลองไปหยิบมาเล่นบ้าง

รูปข้างบนเป็นตำแหน่งโดยประมาณที่เกิดขึ้นระหว่างการไปเที่ยวฮ่องกงทั้งหมดของคุณคนเขียน ตั้งแต่ได้ใช้ iPhone 4 มา สังเกตว่ามีวงกลมสีน้ำเงินเต็มไปหมด คุณคนเขียนคาดว่า iPhone คงเก็บตำแหน่ง “โดยประมาณ” โดยอาศัยการหาจุดตัดของเสาโทรศัพท์ (cell site) หลาย ๆ ต้น (triangulate) มันก็เลยเห็นเป็นวงใหญ่ ๆ อยู่หลายวง

ส่วนรูปต่อมาเป็นตำแหน่งโดยประมาณของการใช้ชีวิตของคุณคนเขียน ณ กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร ทีแรกนึกว่า “เออ มันแอ๊กคูเรท! (accurate)” แต่ดูไปดูมา “เอ๊ะ เราไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นกริด (grid) แบบนี้นี่หว่า”

คุณคนเขียนก็เลยเดาว่า ข้อมูลที่ iPhone เก็บไว้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลโดยประมาณเท่านั้นเอง นอกเสียจากว่า iPhone จะมีโอกาสได้รับสัญญา GPS อย่างชัดเจน และนานพอสมควร เช่น เวลาถ่ายรูปกลางแจ้ง

อันที่จริงแล้วการเก็บ location ของ iPhone ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเลย เพราะทุกวันนี้คุณคนเขียนและคุณ ๆ คนอ่านหลาย ๆ ท่านก็บันทึก “ตำแหน่งปัจจุบัน” ของตัวเอง ไม่ว่าจะผ่านทาง Twitter Facebook หรือ Foursquare อยู่แล้ว :)

สวัสดีครับ

Update: จากแถลงการณ์ของ Apple (สรุปโดย Macworld) เป็นการยืนยันข้อสันนิษฐานของคุณคนเขียนว่า จุดต่าง ๆ ที่แสดงไม่ใช่ตำแหน่ง GPS แต่เป็นตำแหน่งของเสาโทรศัพท์ และเพิ่มเติมว่าเป็นตำแหน่งของ Wi-Fi hotspot (ต่างประเทศเค้ามีบันทึกตำแหน่งของ hotspot ด้วย) … คราวนี้มั่วถูกครับ

Update อีกครั้งหนึ่ง (5/5/2011): Apple ส่ง iOS 4.3.3 มาแล้ว จุดประสงค์หลักคือ “แก้ไข” การจัดเก็บตำแหน่ง และให้โปรแกรมไม่ backup ข้อมูลลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์