โดเมน .ไทย

เห็นในอีเมลว่า THNIC ไปเสนอจด .ไทย เป็น top-level domain กับ ICANN โดยเค้าบอกว่า จะให้บริการฟรีคู่ไปกับ .th ส่วนตัวก็เห็นว่า มันเยอะไปหน่อย ผลออกมาก็จะคล้าย ๆ กับ email ให้คนไทยทุกคน ที่ตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่รึเปล่าก็ไม่รู้

ในแบบสอบถามที่ THNIC ให้ไปร่วมตอบ มี 2 ส่วน ส่วนแรกคงถามว่าจะให้ใครดูแล (สนับสนุน) .ไทย กดเข้าไปเจอคำถามแรกว่า เห็นควรให้ THNIC ดูแลไหม ก็เลิกตอบ เพราะถ้าไม่เห็นด้วยให้มี ก็คงไม่เห็นด้วยว่าใครจะดูแล

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ถามว่า จะเทียบเคียงชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ เป็นคำว่าอะไรดีในภาษาไทย เช่น

  1. .co.th จะเรียกเป็น .พานิชย์.ไทย หรือ .พณ.ไทย หรือ .ธุรกิจ.ไทย
  2. .ac.th จะเรียกเป็น .ศึกษา.ไทย หรือ .ศธ.ไทย หรือ .ศ.ไทย
  3. .go.th จะเรียกเป็น .รัฐบาล.ไทย หรือ .รัฐ.ไทย หรือ .รบ.ไทย
  4. .mi.th จะเรียกเป็น .ทหาร.ไทย หรือ .ทห.ไทย หรือ .ท.ไทย
  5. .or.th จะเรียกเป็น .องค์การพัฒนา.ไทย หรือ .องค์กร.ไทย หรือ .อ.ไทย
  6. .net.th จะเรียกเป็น .เครือข่าย.ไทย หรือ .เน็ต.ไทย หรือ .ค.ไทย

อันนั้นเป็นตัวอย่าง พูดจริง ๆ ครับ พิมพ์แค่นี้ยังลำบากเลย คิดเอาเองว่าคงจะมีเพื่อให้รู้ว่ามี ซะมากกว่า

กลายเป็นว่า ไม่ได้ทำแบบสอบถามทั้ง 2 อัน :P