เสียงปลุกที่ดังทุก ๆ เช้าจากโรงงานข้างบ้าน ปกติจะเริ่มดังตั้งแต่ 6 โมงครึ่งโดยประมาณ ไฟล์นี้อัดไว้ตอนประมาณ 7 โมงกว่า ๆ — จากบนเตียงนอน