เรากำลังเผาบ้านตัวเอง

บันทึกไว้ว่า วันนี้เป็นวันที่น่าสลดหดหู่ที่สุดอีกครั้ง คนเดือนร้อนที่มาเรียกร้องคงไม่เห็นด้วยกับการทำลาย คนที่ทำลายคงไม่ได้มีส่วนกับการเรียกร้อง คนที่เรียกร้องส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด คนที่เผาเมือง คนที่เผากรุงเทพ คือ คนที่เรียกกรุงเทพว่าเป็นบ้าน … เรากำลังเผาบ้านตัวเอง