เห็นมีคนติดสติกเกอร์ที่แจก ๆ กันอยู่บ้างแล้ว อดไม่ได้ที่จะแสดงความเห็นบ้าง … ไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา