… เป็นคนทั้งทีรีบก่อความดีให้สม ทุกทุกสังคมจะได้นิยมชมเชย เมื่อพลาดเพลี่ยงพล้ำอย่าซ้ำนักเลย ไม่ช่วยก็เฉยโปรดเถิดอย่าเย้ยผ่อนหนักผ่อนเบา …

เพลง โลกหมุนเวียน