มีหลายครั้งที่คิดว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญ บางทีก็คิดได้ ณ เวลาที่เหตุการณ์กำลังเกิด บางทีก็คิดได้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว

บ่ายวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คิดว่า ไอ้การได้ไปนั่งดูละครเวทีวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

จำตอนที่เรียนคำสอนได้ พ่อวีระมักบอกว่า “หลายคนมักชอบพูดว่าคุยกับพระเป็นประจำ แต่คนเหล่านั้นไม่เคยหยุดฟังพระตอบ”

ความเชื่อส่วนบุคคลครับ