ไม่ทำ ก็หงุดหงิด ทำ ก็หงุดหงิด มันช่างเหนื่อยใจเสียจริง … ฮืมมม