ฤกษ์ดี

ช่วงที่ผ่านมา คุณคนเขียนได้คุยกับเพื่อนฝูงและอีกหลาย ๆ คน ได้ความมาว่า มีหลายคู่ที่เลือกวันเดียวกับคุณคนเขียน บางคนถามว่า “ไปดูฤกษ์ที่ไหน” หรือ “ใครดูฤกษ์ให้” และหลายคนให้ความเห็นว่า “วันนั้นเป็นฤกษ์ดี” คุณคนเขียนได้ยินแล้วก็อมยิ้ม

“ไม่ได้ดูฤกษ์ครับ สะดวกวันนั้นพอดี” … เป็นคำตอบที่ทุกคนจะได้จากคุณคนเขียน

ถ้ารู้จักกันแบบสนิท ๆ หน่อยคุณคนเขียนก็จะบอกความจริงเพิ่มเติมไปว่า สาเหตุที่ลงตัวในวันที่กำหนด เพราะพ่อ (บาทหลวง) ว่างวันนั้นพอดี และระยะเวลาจากวันที่ไปเชิญพ่อ (ปลายเดือนกุมภาพันธ์) จนถึงวันที่กำหนด ก็นานพอสมควร เพียงพอสำหรับการเตรียมงาน

นั่นคือที่มาของ “ฤกษ์ดี” สำหรับเราสองคนครับ “วันที่ฤกษ์ดี คือวันที่พ่อว่าง”

สวัสดีครับ