คุณคนเขียนหยิบใบเสร็จจาก image bride ที่ได้รับมาตอนจ่ายมัดจำ (75% !!) มาดู ด้านหลังมีเขียนว่า ให้นัดถ่ายรูปก่อนวันงานล่วงหน้า “อย่างน้อย 3 เดือน” … ช่วงเวลานี้ก็จัดว่าอยู่ในช่วง “3 เดือน” แต่คุณคนเขียนเข้าใจว่าชุดยังอยู่ในสภาพ “ม้วนผ้า” อยู่

(ปลายสัปดาห์ที่แล้ว image bride ยังโทรมาถามว่า “ชุดเป็นคอ V หรือเปล่า” … ยังไม่ได้ลงมือแม้แต่จะขึ้นแบบเลยมั้งครับ)