คำพูดของร้าน image bride ไว้ใจไม่ได้ คำว่า “รับปาก” ไม่มีความหมายครับ ต้องถามย้ำซ้ำซาก เขียนเป็นตัวหนังสือลงบนกระดาษ ลงวันที่ไว้ด้วย จะดีที่สุด (เช่น ตอนมัดจำให้เขียนไว้เลยว่า ประมาณวันไหนจะได้ถึงขั้นตอนไหน)