ว่าด้วย "การเตรียมงาน" … เริ่มต้น

คุณคนเขียนมาบันทึกแบบ brainstorm เอาไว้ก่อนครับ หัวข้อละนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วรายละเอียดจะค่อยมาเขียนอีกครั้งหนึ่ง