ชื่นชมยินดี

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณคนเขียนไปร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราช ที่จังหวัดเชียงใหม่มาหละครับ มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก น่าปลื้มปิติแทนพระคุณเจ้า

คุณคนเขียนเลือกภาพบางส่วนจากที่ถ่ายได้มาให้คุณ ๆ คนอ่านได้ดูกันครับ น่าเสียดายที่ไม่มีภาพระหว่างพิธี เพราะเค้าไม่อยากให้ผู้ร่วมงานเข้าไปถ่ายรูปมากนัก พิธีจะไม่สง่างาม

อาสนวิหารพระหฤทัย จ.เชียงใหม่อาสนวิหารพระหฤทัย จ.เชียงใหม่

1111

0909

1010

พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

พระอัครสังฆราช ซัลวาโตเร เปนนักคีโอพระอัครสังฆราช ซัลวาโตเร เปนนักคีโอ

พระคาร์ดินัล ไมเคิ้ล มีชัย กิจบุญชูพระคาร์ดินัล ไมเคิ้ล มีชัย กิจบุญชู

0606

0707

1313

1212

0808

อันที่จริงก็มีรูปอีกบางส่วน แต่คุณคนเขียนเก็บเอาไว้ดูกะข้างบ้าน ฮี่ ๆๆๆๆ :)

สวัสดีครับ