"ชนะอยู่บนซากธงชาติไทย จะมีใครที่ไหนยำเกรง"

ช่วยกันคิดถึงประเทศชาติ ประเทศไทยบ้างเถอะครับ คิดให้ดี ๆ ก่อนจะทำอะไร อย่าทำเพียงแต่เพื่อความสะใจ หรือเหตุผลอะไรที่จับต้องไม่ได้เลย เราเสียหายกันมามากแล้ว เอาแรงที่มี มาช่วยกันซ่อมแซมความเสียหายให้ประเทศไทยดีกว่าไหม

(เพลงต่อมาจากคุณเม่นอีกทีหนึ่ง)

ขอร้องจากใจจริงครับ