ขอบคุณ

ฮืมมม … ขอบคุณ ใครก็ตาม ฝ่ายไหนก็ตาม อะไรก็ตาม ทั้งที่เห็นได้ และเห็นไม่ได้ ที่ช่วยให้สถานการณ์ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจบลงได้ แม้เหตุการณ์ความไม่เข้าใจ จะยังคงอยู่ในสังคม แต่อย่างน้อย ความรุนแรง และความตึงเครียด ก็ได้ผ่อนคลายลงไปมากพอสมควร

คุณคนเขียนจะได้กลับไปตั้งหน้าตั้งตา ขายไหมพรม ซะที :P