สีในเทศกาลตามปีพิธีกรรม

สีขาว หรือ สีทอง หมายถึง ความยินดี ใช้สำหรับเทศกาล พระคริสตสมภพและเทศกาลปัสกา รวมทั้งวันฉลองนักบุญที่ไม่ได้เป็นมรณสักขี

สีม่วง หมายถึง ความเป็นทุกข์ถึงบาป สำหรับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการถือศีลอดอาหารเพื่อใช้โทษบาป

สีชมพู สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 3 ของเทศกาลรับเสด็จพระคริสตเจ้าและวันอาทิตย์ที่ 4 ของ เทศกาลมหาพรต

สีแดง หมายถึง ความรัก ความเสียสละชีพเพื่อศาสนาสำหรับวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันสมโภชพระจิตเจ้าและวันฉลองของนักบุญมรณสักขี

สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น การเจริญเติบโต สำหรับเทศกาลธรรมดา ในบางท้องที่ใช้สีทองสำหรับพิธีที่สง่า

สีฟ้า สำหรับวันฉลองพระนางพรหมจารีมารีย์

สีดำ หมายถึง ความทุกข์โศก สำหรับมิสซาผู้ตาย

Source: catholic.or.th