อัตตา = เอาตัวเอง อัด ไว้เต็มตา จึงเห็นแต่ตัวเอง

self