พ่อมีอะไรให้รับใช้ ตามได้ทันทีครับ เชียงใหม่-กรุงเทพ ใกล้นิดเดียว

me to the appointed bishop