“เรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย วันนี้ พระผู้ไถ่ได้เกิดมาเพื่อท่านแล้ว”

ลูกา 2:10-11

Merry Christmas ครับ คุณ ๆ คนอ่านทุก ๆ ท่าน :)