เขียน ๆ ลบ ๆ ภาษาไทยที ภาษาอังกฤษที … สรุปง่าย ๆ ว่างอย่างงี้ละกันครับ

คุณ ๆ คนอ่านเคยเป็นไหม หลาย ๆ ครั้งที่ดูโฆษณา ดูหนัง หรือเห็นอะไรก็ตามที่ผ่านตา แล้วภาพที่เห็นก็ทำให้คุณ ๆ นึกถึงคน ๆ นึง คนนี้คนเดียว คนนี้ตลอด

คุณคนเขียนเป็นครับ เมื่อกี้ดูทีวีก็เพิ่งเป็น และคุณคนเขียนก็ดีใจที่คุณคนเขียนมีโอกาสได้มีความรู้สึกอย่างนั้น :)