มีพระพรสำหรับปัญหาทุกอย่าง มีพละกำลังต่าง ๆ ไม่สิ้นสูญ มีพระหรรษทานในยามอาดูร มีพระคุณจำรูญในยามทดลอง

แม้ในท่ามกลางความลำบากสับสน หนทางมืดมนที่ดับอับแสง มีพระเมตตาที่พระสำแดง ความรักร้อนแรง พระองค์ประทาน