เดินตามความเชื่อ : เตรนท์ - ตูริน - ลูเซิร์น

เช้าวันที่หกของการเดินทาง เราออกจากเมืองปาดัว มุ่งหน้าไปเมืองเตรนท์ (Trent) เสร็จแล้วช่วงบ่ายเราก็ออกเดินทางต่อเพื่อไปเมืองตูริน (Turin) เป็นอีกวันหนึ่งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กันในรถ

เช้าวันต่อมา เรานั่งรถบัสไปที่วิหารนักบุญยอห์นแบ๊บติส ไปดูผ้าตราสังข์ที่เชื่อว่าเป็นผืนเดียวกับที่ใช้ห่อพระศพของพระเยซูเจ้า หลังจากที่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ช่วงบ่ายเป็นช่วง “ตามอัธยาศัย” คุณคนเขียนกับข้างบ้านก็เลยขอพ่อวีระว่า จะเดินกลับไปที่โรงแรมกันเอง

แล้ววันสุดท้ายเราก็นั่งรถข้ามประเทศ จากอิตาลีไปสวิสเซอร์แลนด์ ใช้เวลาเดินทางก็อีกครึ่งวัน แวะไปที่เมืองลูเซิร์นสัก 3-4 ชั่วโมง หลังอาหารเย็นเราก็ออกเดินทางไปที่สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับประเทศสยามนี้เอง