เดินตามความเชื่อ : อัสซิซี

ช่วงบ่ายของวันที่สาม เราออกเดินทางจากกรุงโรม มุ่งหน้าไปเมืองทางตอนเหนือ ชื่อว่าเมืองอัสซิซี (Assisi) แล้วก็ไปแวะกันที่ วิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซิซี