เรื่องมาก ไร้สาระ

คุณคนเขียนขอบ่นเรื่องไม่เป็นเรื่องสักหน่อยละกันนะครับ … เอาแบบสั้น ๆ นะ

คุณคนเขียนวางแผนว่าจะเดินทางไปอิตาลีช่วงปลาย ๆ เดือนเมษายน ก็เลยต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ายุโรป หนึ่งในนั้นคือ “หนังสือรับรองสถานะการเงิน”

ครั้งแรก คุณคนเขียนไปที่ธนาคารใกล้ ๆ บ้าน ได้รับคำตอบมาว่า “ต้องไปขอจากธนาคารที่เปิดบัญชีเท่านั้น” … พนักงานไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่า “ทำไม”

ครั้งที่สอง คุณคนเขียนไปที่ “สาขาที่เปิดบัญชี” พอบอกว่าต้องการขอ “financial statement” พนักงานถามว่า “financial statement หรือ หนังสือรับรองสถานะการเงิน คะ?” คุณคนเขียนสงสัยว่า มันต่างกันด้วยเหรอ? พอยื่นสมุดบัญชีพร้อมบัตรประชาชนให้ พนักงานบอกว่า “ต้องใช้ passport ด้วยนะคะ” พอถามเหตุผลก็ได้คำตอบว่า “ต้องสะกดชื่อให้ตรงกับ passport” … เขียนให้ก็ไม่ได้ ต้องดูจาก passport เท่านั้น

… แค่ขอจดหมายบอกว่ามีสะตังพอไปเที่ยวได้ ทำอย่างกับว่าจะขนเงินออกนอกประเทศ หรือเพราะว่ามีสะตังไม่ถึงเจ็ดหมื่นสามพันล้าน?

สรุปว่า ถ้าจะขอหนังสือรับรองสถานะการเงิน หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า financial statement (ยกเว้นพนักงานธนาคารสาขาที่คุณคนเขียนเปิดบัญชี) จะต้องเดินทางไปธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีเอาไว้ โดยใช้สมุดบัญชีเล่มที่ต้องการให้รับรอง บัตรประชาชน และหนังสือเดินทาง พร้อมเงิน 100 บาทครับ!!!

คิดซะว่า จะได้ไปหานักบุญเปโตรถึงที่ ก็ต้องลำบากกันหน่อยก็แล้วกันครับ -“-