ตารางออกมาแล้ว …

วันที่ศูนย์ ออกเดินทางจากกรุงเทพ

วันที่หนึ่ง มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง (Basilica of Saint Paul Outside the Walls) มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน (Saint John Lateran) บันไดศักดิ์สิทธิ์จากกรุงเยรูซาเลม (Holy Step of Jerusalem) มหาวิหารใหญ่แม่พระหิมะ (Saint Mary Maggiore) คาตากอมกาลิสโต (San Callisto)

วันที่สอง กรุงโรม นครหลวงเก่าของอิตาลี (Ancient Rome) โรมันฟอรัม (Roman Forum) จัตุรัสเวเนเซีย (Piazza Venezia) สนามกีฬาโคโลเซียม (Colosseum) ลานแข่งม้าแม๊กซิมุส (Circus Maximus) บันไดสเปน (Spanish Steps) น้ำพุเทรวี (Travi Fountain)

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museums) วันน้อยซิสติน (Sistine Chapel) มหาวิหารนักบุญเปโตร (Saint Peter’s Basilica) วิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี (Basilica of San Francesco d’Assisi)

วันที่สี่ วิหารแม่พระแห่งปวงเทวา (Basilica of Saint Mary of the Angels) หอเอนปีซ่า (Leaning Tower of Pisa) วิหารแห่งการรับศีลล้างบาป (Baptistery ??)

วันที่ห้า วิหารนักบุญอันตนแห่งปาดัว (Basilica of Saint Anthony of Padua) เวนีซ (Venice) มหาวิหารนักบุญมาร์โก (Saint Mark’s Basilica)

วันที่หก เมืองเตรนท์ (Trento)

วันที่เจ็ด วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (??) วิหารนักบุญยอห์น (Cathedral of Saint John the Baptist)

วันที่แปด ลูเซิร์น (Lucerne, Switzerland) วัดแม่พระดำ (Einsiedeln, Switzerland)

วันที่เก้า กลับกรุงเทพ

… คุณคนเขียนอ่านซ้ำแล้ว อ่านซ้ำอีก

แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน พร้อมทั้งภาวนา (ให้พ่อวีระไม่ซนจนป่วยไปซะอีก เดี๋ยวไม่ได้เที่ยว —”)