ปั้นหมี

ข้างบ้านหายสาปสูญ เกือบจะประกาศตามหาตามเว็บบอร์ดแล้ว บังเอิญหันซ้ายหันขวา เห็นตัวหน้าคุ้น ๆ นั่งปั้นหมีอยู่ที่หัวโต๊ะ!

ถึงว่า … งานเสร็จแบบเกือบถึงกำหนดทุกที! —”