ขวา กับ ซ้าย

เดี๋ยวนี้มองไปทางไหน ก็เห็นเค้าพูดกันว่า ขวากับซ้าย เข้ากันได้แล้ว … คุณคนเขียนว่าไม่จริงครับ

ขวากับซ้าย ยังเข้ากันไม่ได้หรอก แต่เวลารับเงินเยอะ ๆ อะ มือขวากับมือซ้าย ก็ต้องยื่นไปช่วยกันถือ

หรือไม่จริงครับ? :)