แปลกใจ

ไม่รู้ว่าคุณคนเขียนอ่านข่าวไม่เข้าใจหรือยังไง แต่เห็นฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญใหม่เค้ามักบอกว่า ถ้ารัฐบาลหรือ คมช ไปรณรงค์ให้ประชาชน “รับรัฐธรรมนูญ” มันเป็นเรื่องผิด เรื่องทำไม่ได้ แต่พอฝ่ายไม่ชอบไปรณรงค์ให้คน “ไม่รับรัฐธรรมนูญ” กลับทำกันอยู่ปาว ๆ .. หรือเป็นเพราะมีคำว่า “ไม่” มันก็เลย “ไม่ผิด”?

[ ขยายความ: ถ้าบอกว่า “ไม่รับ จะไม่มีเลือกตั้ง” อันนี้ ไม่ควรพูด ไม่เหมาะสม ]

แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว คุณคนเขียนอยากให้ทั้งสองฝ่าย พูดมาตรง ๆ ด้วยภาษาคนว่า รัฐธรรมนูญใหม่ที่ว่า มันดีตรงไหน มันไม่ดีตรงไหน แล้วให้คนเค้าใช้ปัญญาคิดเอาเองว่าอยากใช้หรือไม่อยากใช้ แต่ถ้าคิดว่าคนไทยทั่ว ๆ ไปไม่มีปัญญา ก็เตรียมเงินกันไว้เยอะ ๆ … น่าจะช่วยได้

อืมม เงินเยอะ ช่วยได้