คุณคนเขียนสงสัยจริงว่า ประชาธิปไตยที่คนไทยหลาย ๆ คนกำลังเรียกร้องกันในตอนนี้ เป็นประชาธิปไตยแบบไหน … หรือรู้แต่ว่า มันเรียกว่า ประชาธิปไตย?