มีลูกมีหลาน จะไม่ตั้งชื่อมันว่า “ชาคริต” …

วันนี้อารมณ์รุนแรงพุ่งพร่านแหะ :P