คุณคนเขียนมีความคิดเห็นอันเป็นส่วนตัวว่า กระทรวง ICT น่าจะเพิ่มหน้าพิเศษขึ้นมาที่เวบไซต์สักหนึ่งหน้า พร้อมกับ link ตัวโต ๆ จากหน้าแรกของเวบไซต์ไปยังหน้าที่ว่านี้ โดยข้อมูลของหน้าที่ว่านี้ คือ รายชื่อเวบไซต์ที่กระทรวง ICT สังบล๊อก พร้อมทั้งแจ้งวันที่ที่เริ่มบล๊อก … ไม่ต้องบอกเหตุผลก็ได้ เอ๊า

อีกข้อนึง คุณคนเขียนไม่เข้าใจว่า ทำไมเวลาบล๊อกเวบไซต์ จะต้อง redirect ไปที่หน้าแรกเวบของ ICT?