ฝากเอาไว้ครับ

หยิบมาจากข่าวครับ

“ใครจะทำอะไรที่วุ่นวายขอให้คิดถึงพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวบ้าง” … นายมีชัย ฤชุพันธุ์

“สรุปว่าขอให้แต่ละฝ่ายเคารพกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องการให้กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม ยิ่งช่วงหลังพระองค์ทรงรับสั่งว่าถ้าดีฉันก็ดี ถ้าเสียฉันก็เสีย” … นายชวน หลีกภัย

“นอกจากนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มั่นคง มีทั้งเรื่องในพรรคและนอกพรรค ผมไปเข้าเฝ้าฯพระองค์ท่าน อยากให้ทรงแนะนำด้านการเมือง แต่พระองค์ท่านตรัสว่า “เรื่องในพรรคมีหลายกลุ่ม ไปแก้เอาเองฉันไม่เกี่ยว เป็นเรื่องการเมือง”” … นายบรรหาร ศิลปอาชา

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชอำนาจสำรองที่ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อำนาจดังกล่าวท่านได้มา ไม่ใช่จากการสืบสันตติวงศ์ แต่เกิดจากการสะสมคุณงามความดีและจากพระราชกรณียกิจ” … นายอานันท์ ปันยารชุน

“การตัดสินใจวันนั้นง่ายหรือยาก คงไม่มีใครตอบว่าง่าย เพราะหากผิด ไม่ทราบว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร แต่หากเราทำเพื่อชาติ ชีวิตก็ยอมได้ ผมอยากเห็นท่านมีพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส ผมทำไปเพื่อชาติและประชาชน” … พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

ฝากเอาไว้ครับ